Skip to content

Mr. Winston blog

De hoofdoorzaak van de personeelscrisis: Waarom er niet genoeg horecamedewerkers zijn

Anno 2022 is er een heuze personeelscrisis gaande in de horeca. Horecabedrijven worden geconfronteerd met een talentencrisis. De snelheid waarmee beschikbare werknemers hun baan opzeggen, neemt snel toe. Als gevolg daarvan hebben hotels en restaurants nu moeite om voldoende gekwalificeerde werknemers te vinden om de vacatures in te vullen. In feite wordt de horecasector momenteel geconfronteerd met een werkgelegenheidscrisis die in weinig andere bedrijfstakken te vinden is. Het tempo waarin beschikbare werknemers hun baan opzeggen neemt snel toe en als we niet snel handelen, zullen de gevolgen rampzalig zijn voor de horeca. Om te begrijpen waar dit tekort vandaan komt, moet je eerst begrijpen waarom mensen hun baan in de eerste plaats verlaten. Op elke werkplek nemen mensen meestal ontslag omdat ze het gevoel hebben dat ze niet genoeg worden uitgedaagd of ontwikkeld of dat er elders een andere mogelijkheid is die hen meer carrièregroei biedt of hen gewoon gelukkiger maakt als werknemer.

Werknemers voelen zich ondergeschoold en ongeschoold

Een interessant onderzoeksproject dat onlangs werd uitgevoerd door de New York Times, Cornell University en de University of California-Berkeley heeft uitgewezen dat, ondanks het feit dat het aantal vacatures nog nooit zo groot is geweest, steeds meer werknemers in de horeca hun baan opzeggen. Velen van hen voeren aan dat zij niet genoeg gecompenseerd worden voor hun vaardigheden en opleiding. Dit onderzoek is vooral verontrustend omdat het aantoont dat, hoewel de horeca een bloeiende sector is, werknemers zich momenteel ondergewaardeerd voelen. In het licht van dit onderzoek moeten werkgevers in de horeca een paar belangrijke kwesties aanpakken als ze hun werknemers willen behouden en nieuwe werknemers willen aantrekken. Het eerste probleem dat moet worden aangepakt, is hoe werknemers beter kunnen worden toegerust met de vaardigheden en opleiding die nodig zijn om hun werk op het hoogste niveau uit te voeren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers op elk niveau het gevoel hebben dat ze worden uitgedaagd, en ruimschoots de kans krijgen om te groeien in hun carrière.

Hotels en restaurants hebben een probleem met het vasthouden van personeel

Als je het feit dat werknemers zich ondergeschoold en ondergewaardeerd voelen toevoegt aan het onbetwistbare feit dat de meeste mensen hun baan verlaten omwille van promotie, krijg je een volledig beeld van de hoofdoorzaak van de personeelscrisis. Met andere woorden, het probleem is niet dat mensen hun baan opzeggen, het probleem is dat werkgevers hun werknemers niet lang genoeg in dienst houden om hen te laten uitgroeien tot de leiders en deskundigen die nodig zijn om de toekomst van de sector te verzekeren.

Het resultaat: Er zijn gewoon niet genoeg gekwalificeerde werknemers

De enige manier om te voorkomen dat mensen hun baan opzeggen is door werknemers te voorzien van adequate opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Helaas doen de meeste werkgevers in de horeca dit niet. Laten we eens naar de cijfers kijken: Volgens de National Restaurant Association is het tempo waarin beschikbare werknemers hun baan verlaten op zijn hoogst ooit met een verbazingwekkende 33% van hen die vrijwillig ontslag hebben genomen in de eerste helft van 2018. Dit betekent dat ongeveer één op de drie werknemers zijn baan verlaat, wat een enorm probleem veroorzaakt voor werkgevers die nu worstelen om genoeg gekwalificeerde werknemers te vinden om vacatures in te vullen. Er zijn nog geen recentere cijfers beschikbaar, maar de signalen vanuit dat de markt zijn dat anno 2022 dit percentage alleen maar gegroeid is.

Cultuurverandering is de enige echte oplossing voor de werkgelegenheidscrisis in de horeca

Werkgevers in de horeca moeten de onderliggende oorzaak van hun personeelscrisis grondig aanpakken als ze het echt willen oplossen. Dit betekent dat werkgevers actie moeten ondernemen om de werknemers die ze nu hebben te behouden, terwijl ze ook veranderingen moeten doorvoeren om het aantal gekwalificeerde kandidaten dat solliciteert naar open posities te vergroten. Dit alles kan worden gedaan door middel van één belangrijke strategie: cultuurverandering. Werkgevers moeten zich inspannen om het soort cultuur dat zij op hun werkplekken aanmoedigen volledig te veranderen, zodat deze productiever en aantrekkelijker worden. Op die manier zullen werkgevers hun huidige werknemers kunnen behouden en tegelijkertijd nieuwe kandidaten aantrekken.

Conclusie

Het is duidelijk dat de horeca momenteel te maken heeft met een ernstige werkgelegenheidscrisis. Laten we hopen dat werkgevers in deze branche de nodige stappen zullen ondernemen om dit op te lossen. Na deze uitleg zou je denken dat het probleem nu wel gekend is. Maar dat is lang niet altijd het geval. De oplossing kan dan ook nog een tijd op zich laten wachten. Een voorstel is dan ook om de aandacht van de overheid te richten op deze problematiek. Zo kunnen er acties worden gehouden om meer bekendheid te geven aan het onderwerp. Deze acties kunnen dan ook helpen om de oplossing dichterbij te brengen. Zo wordt het voor alle partijen interessanter om te zoeken naar een oplossing.

By David

Index